klankbordgroep ouders


Klankbordgroep ouders
Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de buitenwacht over St.-Jan denkt. Om die reden is er vele jaren geleden een klankbordgroep voor ouders opgericht. Drie keer per jaar stelt de directie de leden van de klankbordgroep op de hoogte van ontwikkelingen op school, maar vraagt de ouders ook naar hun mening over deze ontwikkelingen. Dit kan leiden tot een bijstelling van de plannen.
Aan het eind van het schooljaar nemen de ouders van wie het kind eindexamen heeft gedaan afscheid van de klankbordgroep. Hun plaatsen (ca. 5) worden aan het begin van het nieuwe schooljaar ingenomen door de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen.
De verslagen van de laatste zes bijeenkomsten staan hierna als pdf-document.

verslag klankbordgroep ouders 291013.pdf
verslag klankbordgroep ouders 040214.pdf
verslag klankbordgroep ouders 240614.pdf
Verslag klankbordgroep ouders 071014.pdf    
Verslag klankbordgroep ouders 280115.pdf
Verslag klankbordgroep ouders 200515.pdf© Sint-Janscollege 2015.