leerlingenzorg


In het kader van de zorg voor leerlingen gelden er op Sint-Jan een aantal regelingen. Deze worden regelmatig verder aangevuld.
Richtlijnen pestproblematiek 2015-2016
Het pedagogisch klimaat
Kijkwijzer SOP 2016-2017
Voor leerlingen die gebruik willen maken van een hulpmiddel bij spellingzwakte, maakt Sint-Jan gebruik van Claroread. Ouders en leerlingen kunnen hiervan vanaf 5 september gratis gebruik maken. Lees hiervoor 2016 ClaroRead BYOD en de handleiding-download Claroread.  © Sint-Janscollege 2015.