Activiteit

Uitreiking rapporten

De rapporten worden uitgereikt op vrijdag 22 december om:
- 09.00 uur: klas 3 en hoger
- 09.45 uur: klas 1 en 2
De lokalen waar de rapporten worden uitgereikt worden vermeld in de agenda van Magister.


© Sint-Janscollege 2015.