Activiteit

Culturele avond met ... speciaal tintje

Culturele avond 2018 met een speciaal tintje: Sint-Jan helpt…CSS Taipei

Al vijf jaar maakt Sem Wetzels deel uit van ons schoolorkest. Op zich is dat niet zo bijzonder: ons schoolorkest is, ondanks de jaarlijks wisselende bezetting, een gezellige club mensen die graag samen een mooie voorstelling op poten willen zetten tijdens de open dag, de diploma-uitreikingen of, zoals nu, bij de culturele avond. Wat wel bijzonder is, is dat Sem negen jaar oud is: hij is dan ook geen leerling, maar de zoon van één van onze docenten/collega’s/orkestleden, de heer Donné Wetzels, die hem samen met zijn vrouw inmiddels bijna negen jaar geleden in zijn armen mocht sluiten…in een slurf op Schiphol, gekoppeld aan een vliegtuig van China Airlines uit Taiwan.

Sem is geboren in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, en heeft de eerste negen maanden in een kindertehuis geleefd van de stichting Christian Salvation Service, kortweg CSS. In die periode heeft CSS samen met Sems biologische moeder, ook wel ‘buikmoeder’, naar een thuis gezocht voor hem, en hem liefdevol verzorgd. Dit jaar gaat Sem met zijn ouders en zijn zusje, dat bijna 4 jaar geleden uit Taiwan kwam, op rootsreis in Taiwan. Hij zal dan ook teruggaan naar zijn bijzondere thuis in CSS.

Op dit moment wonen in CSS zo’n dertig kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar; sommige wachten op adoptie, andere op een meer stabiele thuissituatie bij biologische familie en weer andere op overplaatsing naar een permanent verblijf bij CSS. Stichting CSS verzorgt al deze kinderen, voedt hen op, geeft hen de nodige medische ondersteuning en begeleidt daarnaast de biologische moeder of familie in een vaak uiterste poging om kinderen een permanent thuis en een goede toekomst bij hen te geven.

Stichting CSS doet haar werk geheel op eigen financiële kracht, het is een zogenaamde ‘non-profit’-organisatie die volledig afhankelijk is van donaties. Deze donaties worden ingezet voor de verzorging, begeleiding en medische zorg voor de aanwezige kinderen, maar ook voor hulp en ondersteuning aan biologische moeders en families, juridische bijstand, maatschappelijk werk, opleiding en zorg.

Sem heeft ervoor gekozen om geld in te zamelen voor een jaarlijks terugkerend project therapie en onderwijs. Kortweg houdt dit project in, dat kinderen die om welke reden dan ook langdurig bij CSS verblijven, op weg worden geholpen en een eerste aanzet tot onderwijs krijgen. Zo zijn er kinderen die na een operatie of vanwege in handicap revalidatietherapie nodig hebben, ook zijn er sociaal-emotionele therapieën voor kinderen die een leer- of ontwikkelingsachterstand hebben, of die een trauma zoals bijvoorbeeld het verlies van hun ouders moeten verwerken. Kinderen die iets ouder zijn of langdurig bij CSS verblijven, worden voorbereid op basisonderwijs. Voor dit project is jaarlijks veel geld noodzakelijk en Sem wil heel graag een steentje bijdragen en de kinderen van zijn ‘CSS-familie’ ondersteunen. Hij heeft daarom de hulp van Sint-Jan gevraagd.

Sint-Jan heeft besloten om Sem, die eigenlijk al heel lang tot de familie Sint-Jan behoort, te helpen en hem op de Culturele Avond letterlijk een podium te geven. Elk kind verdient een goede start in zijn leven, zeker kwetsbare kinderen in een moeilijke uitgangspositie. Onderwijs en training kunnen daarbij helpen.

Sint-Jan zal deze avond een donatie aan de actie van Sem doen, maar daarnaast zou het ook heel mooi zijn, wanneer Sem op de culturele avond op uw steun kan rekenen. Aan het einde van de avond zal Sem bij de uitgang staan. U kunt hem dan een envelop met inhoud. Sem zal er persoonlijk voor zorgen, dat uw donaties op de juiste plek komen en zal hier ook verslag van doen na terugkomst. Sint-Jan helpt! Doet u ook mee? Voelt u niet verplicht, maar alle kleine beetjes helpen

Want, zoals Sem zelf zei, toen hij met zijn actie begon: ‘Meike en ik hebben geluk gehad, de kinderen in CSS (nog) niet…’ Dank u wel!


© Sint-Janscollege 2015.