Activiteit

Uitreiking diploma's en rapporten

Noteer alvast onderstaande data:
4 juli:
- 19.00 uur: diploma-uitreiking havo H5A, H5B en H5C; 20.30 uur: diploma-uitreiking havo H5D en H5E
- 19.00 uur: uitreiking certificaten havo 3 versterkt Engels
- 19.30 uur: uitreiking certificaten tto 3
5 juli:
- 19.00 uur: dilpoma-uitreiking vwo V6B en V6C; 20.30 uur: diploma-uitreiking vwo V6A en V6D
6 juli:
- 09.00 uur: rapportuitreiking klas 3 en hoger
- 09.45 uur: rapportuitreiking klas 1 en 2


© Sint-Janscollege 2015.