Activiteit

Ouderavonden

In de komende weken zijn er diverse ouderavonden. Deze staan alle vermeld onder Nieuws/Mededelingen nieuwe schooljaar/Brief ouders informatieavonden.
Aanvullend: de ouderavond voor H5E is verplaatst van woensdag 29 naar dinsdag 28 augustus en van H2C van dinsdag 28 augustus naar maandag 27 augustus.


© Sint-Janscollege 2015.