Activiteit

Ouder-kindgesprekken

Op 19 en 24 november zullen de eerste ouder-kindgesprekken van dit schooljaar plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken kunnen ouders alleen in gesprek gaan met de mentor van hun kind. Gezien de huidige beperkingen zullen we deze ouderavonden digitaal via Teams moeten laten plaatsvinden. Wanneer u in gesprek wil met de mentor van uw kind dan kunt u de mentor voor vrijdag 13 november per mail vragen om een afspraak in te plannen. De mailadressen waarop mentoren bereikbaar zijn treft u aan in de schoolgids via https://bit.ly/2Tr6ZnV

Mocht de mentor u willen spreken dan zal hij/zij u uiterlijk vrijdag 13 november laten weten dat u een uitnodiging zult ontvangen voor een ouder-kindgesprek.

De mentor zal u vervolgens per mail laten weten op welk tijdstip het gesprek plaats zal vinden. De uitnodiging voor deelname aan het gesprek treft u vervolgens aan in de Outlookagenda van uw kind. Door op de link in deze uitnodiging te klikken kunt u via Teams het ouder-kindgesprek met de mentor voeren.


© Sint-Janscollege 2015.