examenrooster


Mondeling schoolexamen

De indeling van de mondelinge schoolexamens kun je vinden in de agenda van Som en Zermelo.

Voor het mondeling schoolexamen dienen de kandidaten 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij het eigen lokaal.

Inzage beoordeling mondelinge examens Engels havo-5 en vwo-6 is op maandag 23 maart 10.30 - 11.30 uur in de Aula© Sint-Janscollege 2015.