medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan bestaande uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en/of de leerlingen. Elke gewone school heeft verplicht een medezeggenschapsraad die meebeslist over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

De medezeggenschapsraad van het Sint-Janscollege heeft een eigen website waar veel informatie te vinden is o.a. over de samenstelling van de raad en het recht van advies en het recht van instemming.

Voor de site van de MR klikt u hier: http://www.stjan-mr.nl/© Sint-Janscollege 2015.