klankbordgroep ouders


Klankbordgroep ouders

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe de buitenwacht over St.-Jan denkt. Om die reden is er vele jaren geleden een klankbordgroep voor ouders opgericht. Drie keer per jaar stelt de directie de leden van de klankbordgroep op de hoogte van ontwikkelingen op school, maar vraagt de ouders ook naar hun mening over deze ontwikkelingen. Dit kan leiden tot een bijstelling van de plannen.


Aan het eind van het schooljaar nemen de ouders van wie het kind eindexamen heeft gedaan afscheid van de klankbordgroep. Hun plaatsen (ca. 5) worden aan het begin van het nieuwe schooljaar ingenomen door de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen.
De notulen van de recente bijeenkomsten staan hierna als pdf-document.

2019-24-09 notulen klankbordgroep
2019-06-04 notulen klankbordgroep 
2019-26-02 notulen klankbordgroep

2018-30-10 notulen klankbordgroep 
2018-06-04 notulen klankbordgroep 
2018-04-03 notulen klankbordgroep
2018-01-16 notulen klankbordgroep© Sint-Janscollege 2015.