leerlingenzorg


Voor leerlingen die gebruik willen maken van een hulpmiddel bij spellingzwakte, maakt Sint-Jan gebruik van Claroread. Ouders en leerlingen kunnen hiervan vanaf 5 september gratis gebruik maken. Lees hiervoor 2016 ClaroRead BYOD en de handleiding-download Claroread.  

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren. De schoolbesturen werken samen om invulling te geven aan deze zorgplicht. Lees verder.
© Sint-Janscollege 2015.