Activiteiten


Activiteiten voor ouders en leerlingen van groep 8

Om een goed beeld te krijgen van hoe het er op Sint-Jan aan toe gaat organiseren we meerdere activiteiten voor leerlingen en/of ouders.

In het schooljaar 2020 - 2021 gaat het onder andere om de volgende activiteiten:

  • Demonstratielessen

Op woensdagmiddag 27 januari 2021 en woensdagmiddag 3 februari 2021 hebben leerlingen van groep 8 de mogelijkheid om zich aan te melden voor het volgen van demonstratielessen. Meer informatie over het aanmelden voor deze demonstratielessen zullen we hier zo spoedig mogelijk plaatsen. Reserveer deze woensdagmiddagen dus al in je agenda.

  • Informatieavonden

In de eerste week van februari organiseren we voor ouders informatieavonden waar we informatie geven over het onderwijsaanbod op Sint-Jan.  Deze informatieavonden zullen plaatsvinden op 01 en 02 februari 2021, aanvang 19.00 uur. Vanwege de beperkingen die covid-19 ons oplegt zullen deze informatieavonden digitaal plaatsvinden. We zullen ouders van leerlingen uit groep 8 binnenkort nader informeren over de wijze waarop zij kunnen deelnemen aan deze informatieavonden.                        

 Inschrijving voor de infoavonden is niet nodig. 

  • Open dag

Op zaterdag 06 februari stelt Sint-Jan haar deuren digitaal open voor geïnteresseerden. Op deze dag presenteren we onze school en ons onderwijs via digitale rondleidingen, presentaties en Q&A's.Ondanks de beperkingen die Covid-19 ons oplegt proberen we ouders en leerlingen een zo goed mogelijk beeld te geven van het gevarieerde aanbod aan vakken en activiteiten die plaatsvinden op onze school. 

We raden leerlingen uit groep 8 absoluut aan om naar een van de demonstratielessen te komen en zeker aanwezig te zijn bij onze digitale open dag. Alle ouders zijn van harte welkom om tijdens de informatieavonden op afstand aan te sluiten. We hopen dat leerlingen Sint-Jan leren kennen maar ook dat zij Sint-Jan, zo goed als mogelijk is, toch kunnen beleven. En er is veel te beleven, want SINT-JAN LEEFT is niet voor niets onze slogan!

Ouders die nu reeds vragen hebben over een overstap van groep 8 naar de brugklas kunnen altijd contact opnemen met mevrouw Dini Diederen, brugklascoördinator via d.diederen@stichtinglvo.nl of met mevrouw Nicole Hendrix via n.hendrix@stichtinglvo.nl. Beiden zijn ook bereikbaar via 045-5218666.

Op de website parkstadscholen.nl tref je meer informatie aan over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.© Sint-Janscollege 2015.