Vragen en antwoorden


Samen met mijn vriendjes wil ik naar Sint-Jan. Worden we allemaal toegelaten?                                                                                                                                                 Dat ligt aan het advies dat je van je meester of juffrouw krijgt. Als dat advies havo of hoger is, dan word je meestal wel toegelaten.


Als ik een advies mavo/havo heb, kan ik dan niet naar Sint-Jan?
Ja, je kunt dan wel naar Sint-Jan. Maar laat je dan wel goed adviseren door je meester of juffrouw. Hij/zij kan het beste beoordelen of dat dan ook een goede keuze is.

Als we worden toegelaten, komen we dan ook samen in de klas?
Dat ligt eraan. Soms vind je meester of juffrouw het niet verstandig, als jullie allemaal samen in een klas komen. Ook ligt het aan het advies, er zijn verschillende brugklassen.
Je kunt wel de namen van klasgenoten in groep 8 (zelfs van een andere basisschool) met wie je graag in dezelfde klas wilt, vermelden op het aanmeldingsformulier.

Welke brugklassen zijn er eigenlijk op Sint-Jan?
Er zijn brugklassen havo, vwo(/havo), tto-atheneum en tto-gymnasium.

Kan ik zelf kiezen in welke brugklas ik geplaatst word?
Nee, de plaatsing in een brugklas wordt door jouw advies bepaald.
Krijg je een advies havo, dan word je meestal in een havobrugklas geplaatst, soms in een vwo(/havo)brugklas. Bij een advies vwo kun je kiezen tussen de vwo(/havo)brugklas, tto-atheneum en tto-gymnasium. Dit geldt ook voor een advies havo/vwo, alleen kun je dan niet geplaatst worden in een brugklas tto-gymnasium. Wel soms in een brugklas tto-atheneum.

Waarom zijn er zoveel verschillende brugklassen?
We willen dat je les krijgt op het niveau dat het beste bij je past. Dus het moet niet te moeilijk zijn maar ook ook niet te gemakkelijk.

Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium?
In het vwo (afkorting voor: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) zijn twee richtingen: atheneum en gymnasium. Het grootste verschil is dat je op het gymnasium twee extra vakken krijgt, Latijn en Grieks.

Ik hoor van kinderen op Sint-Jan dat ze TTO doen. Wat is dat?
TTO staat voor TweeTalig Onderwijs. Op Sint-Jan is deze tweede taal Engels. Heb je een advies vwo en kies je voor TTO, dan krijg je in de brugklas bijna al je lessen in het Engels, de boeken zijn Engelstalig en er wordt heel veel Engels in de les gesproken.

Hoe lang duurt TTO?

TTO stopt niet na de derde klas maar duurt tot en met de zesde klas vwo. In het laatste jaar doe je dan een examen. De uitslag van dit examen geldt wereldwijd.

Ik krijg van mijn juffrouw een advies havo. Toch wil ik graag TTO doen. Kan dat?
Nee, je kunt geen TTO doen want daarvoor heb je een advies vwo nodig, soms vwo(/havo). Maar op de havo kun je wel kiezen voor versterkt Engels. Je krijgt dan twee lessen Engels extra per week 

Van leerlingen die nu op Sint-Jan zitten hoor ik dat ze KWT hebben. Wat is dat? 
KWT staat voor KeuzeWerkTijd. Elke week heb je ongeveer 30 lessen. Maar daarnaast kan het zijn dat je  soms wel extra hulp zou willen hebben bij een vak of meerdere vakken. Deze extra hulp willen we je graag geven in een KWT-uur. Heb je extra hulp nodig, dan gebeurt dat tijdens KWT-vak (zo noemen wij dat). Maar er zijn ook leerlingen die juist een extra uitdaging willen, bijv. in sport, met muziek of kunst. Die leerlingen kunnen deelnemen aan wat wij noemen KWT-plus. Ook bestaat de mogelijkheid om na schooltijd op school in alle rust te studeren tijdens KWT-stil. We verwachten van jou dat je elke week twee KWT-uren volgt, meer mag natuurlijk ook.

Is op Sint-Jan ook een sportklas?

Ja! Hierover krijg je informatie in het begin van het schooljaar. Je hoeft hiervoor echt geen kei te zijn in sport, maar belangrijk is wel dat je sporten leuk vindt.© Sint-Janscollege 2015.