decaan


LOB
Het maken van een juiste profiel- en studiekeuze is niet eenvoudig. LOB oftewel loopbaanoriëntatie en -begeleiding betreft alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op het maken van keuzes, zoals de profiel- en studiekeuze. De decaan is op Sint-Jan de begeleider in het LOB proces van de leerling.
Zij geeft voorlichting over de profielkeuze in de derde klas en over de studiekeuze in de bovenbouw havo en vwo.

De decaan is mevrouw I. Hover. Zij is aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag en telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5218666 of per mail: ilona.hover@stichtinglvo.nl

Informatie profielkeuze
Om een juiste profielkeuze te maken doorloop je een aantal fasen. Je krijgt allereerst uitleg over de verschillende profielen op het Sint-Janscollege. Vervolgens ga je onderzoeken welk profiel het beste bij jouw interesses, capaciteiten en motivatie past. Uiteraard word je hierin begeleid. In het eerste trimester van Burgerschapsvorming krijg je LOB lessen Het tijdpad van de profielkeuze vind je hier

Informatie studiekeuze
Om een juiste studiekeuze te maken doorloop je een aantal fasen. Een schematisch overzicht van het studiekeuzeproces vind je hier. Uit onderzoek blijkt dat ervaringen erg belangrijk zijn bij het maken van de juiste studiekeuze. Open dagen worden veel bezocht en leerlingen vinden ze ook zinvol. Proefstuderen of meelopen op een hbo of universiteit en contact met studenten zijn ook heel belangrijk. 


Via de website van de hogeschool of universiteit kun je je aanmelden voor een meeloopdag en/of proefstudeerdag. Je kunt het formulier “verzoek om vrijstelling van lessen voor deelname aan een meeloopdag aan een universiteit of hogeschool” hier downloaden. Je kunt dit formulier printen, invullen en aan de decaan geven. Na akkoord van de decaan mag je een dag of middag op een hogeschool of universiteit meelopen en ervaringen opdoen. Eén van de voorwaarden voor deelname aan een meeloopdag of proefstudeerdag is het schrijven van een kort verslag van deze dag. Je noteert je bevindingen en gaat voor jezelf na of de bezochte opleiding wel of niet bij jou past. Wellicht kun je aan de hand van deze reflectie makkelijker bepaalde keuzes maken binnen jouw studiekeuzeproces. De richtlijnen voor het schrijven van het verslag vind je hier. Daarnaast is het ook mogelijk mee te lopen binnen het werkveld waarin je bent geïnteresseerd. Dit wordt nog niet zo vaak gedaan, maar blijkt wel erg waardevol te zijn. Heb je een bepaald beroep in gedachte waar jou interesse naar uitgaat en ken je iemand binnen dit werkveld, schroom dan niet om een afspraak te maken en een dag(deel) mee te lopen. Middels hetzelfde vrijstellingsformulier voor een meeloopdag kun je dit tijdig aan de decaan doorgeven.


Vanaf het schooljaar 2017 - 2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun studies met numerus fixus (= studies met een beperkt aantal plaatsen). De centrale loting via DUO is afgeschaft. Meer informatie over de afschaffing van de loting en belangrijke deadlines vind je hier. Het internet biedt veel informatie wat betreft de studiekeuze. Een aantal interessante websites vind je hier© Sint-Janscollege 2015.