decaan


LOB
Het maken van een juiste profiel- en studiekeuze is niet eenvoudig. LOB oftewel loopbaanoriëntatie en -begeleiding betreft alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op het maken van keuzes, zoals de profiel- en studiekeuze. De decaan is op Sint-Jan de begeleider in het LOB proces van de leerling.
Zij geeft voorlichting over de profielkeuze in de derde klas en over de studiekeuze in de bovenbouw havo en vwo.

De decaan is mej. I. Hover. Zij is aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag en telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5218666 of per mail: ilona.hover@sintjan-lvo.nl .

Informatie profielkeuze

Om een juiste profielkeuze te maken doorloop je een aantal fasen. Je krijgt allereerst uitleg over de verschillende profielen op het Sint-Janscollege. Vervolgens ga je onderzoeken welk profiel het beste bij jouw interesses, capaciteiten en motivatie past. Uiteraard word je hierin begeleid. Het tijdpad van de profielkeuze voor vwo 3 vind je hier en voor havo 3 vind je hier.

Informatie studiekeuze

Om een juiste studiekeuze te maken doorloop je een aantal fasen. Een schematisch overzicht van het studiekeuzeproces vind je hier.

Uit onderzoek blijkt dat ervaringen erg belangrijk zijn bij het maken van de juiste studiekeuze. Open dagen worden veel bezocht en leerlingen vinden ze ook zinvol. Proefstuderen of meelopen op een hbo of universiteit en contact met studenten zijn ook heel belangrijk. Een overzicht van enkele open dagen vind je hier.

Via de website van de hogeschool of universiteit kun je je aanmelden voor een meeloopdag en/of proefstudeerdag. Je kunt het formulier “verzoek om vrijstelling van lessen voor deelname aan een meeloopdag aan een universiteit of hogeschool” hier downloaden. Je kunt dit formulier printen, invullen en aan de decaan geven. Na akkoord van de decaan mag je een dag of middag op een hogeschool of universiteit meelopen en ervaringen opdoen. Eén van de voorwaarden voor deelname aan een meeloopdag of proefstudeerdag is het schrijven van een kort verslag van deze dag. Je noteert je bevindingen en gaat voor jezelf na of de bezochte opleiding wel of niet bij jou past. Wellicht kun je aan de hand van deze reflectie makkelijker bepaalde keuzes maken binnen jouw studiekeuzeproces. De richtlijnen voor het schrijven van het verslag vind je hier.
Daarnaast is het ook mogelijk mee te lopen binnen het werkveld waarin je bent geïnteresseerd. Dit wordt nog niet zo vaak gedaan, maar blijkt wel erg waardevol te zijn. Heb je een bepaald beroep in gedachte waar jou interesse naar uitgaat en ken je iemand binnen dit werkveld, schroom dan niet om een afspraak te maken en een dag(deel) mee te lopen. Middels hetzelfde vrijstellingsformulier voor een meeloopdag kun je dit tijdig aan de decaan doorgeven.

Vanaf het schooljaar 2017 - 2018 selecteren hogescholen en universiteiten zelf studenten voor hun studies met numerus fixus (= studies met een beperkt aantal plaatsen). De centrale loting via DUO is afgeschaft. Meer informatie over de afschaffing van de loting en belangrijke deadlines vind je hier.

Het internet biedt veel informatie wat betreft de studiekeuze. Een aantal interessante websites vind je hier.

Studiekeuzeactiviteiten

- Aanmelden mbo-opleiding
Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Meld je dan uiterlijk op 1 april 2018 aan voor de start van het nieuwe schooljaar.
Wanneer je je niet op 1 april hebt aangemeld, dan mag de mbo-instelling je weigeren. Op tijd aanmelden is dus erg belangrijk. Je kan je voor meerdere opleidingen aanmelden en ook kan je na de aanmelding je opleidingskeuze binnen de school nog wijzigen. 1 april is de uiterste aanmelddatum. Je kunt je ook al eerder aanmelden. Bij populaire opleidingen is dit handig, omdat de opleiding anders vol kan zitten. Aanmelden kun je digitaal via de onderwijsinstelling doen.
Week van Zorg en Welzijn 2018
Wil jij je hart gaan volgen en sta je open voor een nieuwe uitdaging?
Kom dan zeker kijken naar hoe alles werkt binnen zorg en welzijn in Limburg tijdens de Week van Zorg en Welzijn!
Bezoek één of meerdere locaties in Limburg tijdens de Week van Zorg en Welzijn van 12 t/m 17 maart! Maar liefst 105 Limburgse locaties (aangemeld door 30 organisaties) openen haar deuren tijdens deze week.
Nieuwsgierig geworden naar de activiteiten bij jou in de buurt? Ga dan naar het overzichtskaartje.
- Meidendag
De bouw is niet alleen een mannenwereld. Daarom wordt er door het Techniekcollege Zuid-Limburg op donderdag 1 februari 2018 speciaal een meidendag georganiseerd. De meiden bezoeken een architectenbureau, krijgen uitleg van een architect en doen workshops waaronder tekenen en schetsen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar n.geven@leeuwenborgh.nl
Mocht je interesse hebben, denk dan ook aan het inleveren van het vrijstellingsformulier bij mevrouw Hover.
Fontys Hogescholen
Fontys Hogescholen heeft besloten de numerus fixus voor de voltijd bacheloropleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, en Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken voor het studiejaar 2018-2019 op te heffen. Belangrijkste reden voor het besluit vormen de huidige arbeidsmarktontwikkelingen.
Er is een groeiende vraag naar professionals in de zorg en naar paramedici. Dit betekent dat scholieren zich nog tot uiterlijk 1 mei aan kunnen melden voor deze opleidingen. Bovendien kennen deze opleidingen dus geen selectie en plaatsing meer. Scholieren hebben uiteraard onverminderd recht op een studiekeuzecheck.
- Fontys Lerarenopleidingen
Fontys in Tilburg en Sittard heeft een nieuw opleidingsprogramma ontwikkeld voor het opleiden van leraren die vakoverstijgend in het domein Mens en Natuur kunnen excelleren. Daarnaast zijn deze leraren volledig bevoegd voor techniek. De lerarenopleiding heet Science&Technology. In Tilburg is het opleidingsprogramma gebouwd op vier beroepsrollen die alle vier gelijkwaardig in het opleidingsprogramma aan bod komen: talentcoach, ontwikkelaar, netwerker en bèta professional.
Zie de website voor meer informatie: https://fontys.nl/Studeren/Opleidingen/Leraar-Science-and-Technology-voltijd-1.htm
University College Utrecht (UCU)
Op maandag 18 december organiseert University College Utrecht (UCU) een Facebook live q&a over de aanmeldprocedure.
Zie hier: https://m.facebook.com/events/1600529660041058?acontext=%7B%22ref%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98
- Lijst numerus fixusopleidingen
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen een numerus fixus instellen. De instellingen hebben hun fixusopleidingen voor het studiejaar 2018-2019 doorgegeven. Je vindt de lijst met fixusopleidingen hier.
Oudersessies open dag Maastricht University
Tijdens de Bachelor Open Dag van Maastricht University op 25 november a.s. zal oudervoorlichter Hermien Miltenburg tijdens de oudersessies speciale tips en tricks geven over hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen bij het maken van de juiste studiekeuze.
Ouders die hieraan willen deelnemen, kunnen zich hier vooraf voor aanmelden. Meer informatie over de oudersessies en de Open Dag vindt u op de website. Het blog van Hermien Miltenburg over het studiekeuzeproces vindt u hier.
- Basisschool-ontdekdag: ontdek het beroep van leerkracht
Op donderdag 30 november aanstaande organiseren diverse basisscholen in Limburg een "open dag"; een gezamenlijk initiatief van de opleidingsscholen en de Nieuwste Pabo. Scholen in Heel, Swalmen, Sittard, Landgraaf en Maastricht openen 's middags hun deuren voor geïnteresseerde scholieren. Gedurende de middag maken zijn kennis met leerkrachten van deze scholen, maar vooral ook met het beroep leerkracht.
Het programma van de open dag op de opleidingsschool ziet er als volgt uit:
13.30 uur: inloop op de betreffende basisschool
13.45 uur: officiële start van het programma
14.00 uur: korte rondleiding door het schoolgebouw
14.15 uur: interactief programma waarbij de leerlingen kennis maken met het beroep
15.15 uur: speeddate met leerkrachten en studenten van deze basisschool
15.45 uur: einde programma
Je kunt je aanmelden voor deze basisschool-ontdekdag door een mail te sturen naar r.simons@denieuwstepabo.nl met daarin je naam, telefoonnummer, naam huidige school en de voorkeur van de school die je wilt bezoeken. De deelnemende scholen zijn: basisschool de Sleye in Heel, basisschool de Octopus in Swalmen, IKC Loedoes in Sittard, basisschool de Perroen in Maastricht en basisschool Wereldwijs in Landgraaf.
Mocht je je aanmelden voor de basisschool-ontdekdag, vergeet dan niet het vrijstellingsformulier bij mevrouw Hover in te leveren.
- Wil je weten welke opleidingen van Zuyd Hogeschool bij je passen? Gebruik dan de app 'Studiekiezer'! Beantwoord de stellingen door ze naar links of rechts te swipen. Je downloadt de app gratis in de App Store of Google Play. Klik hier voor meer informatie.
- Maastricht University (UM) vindt het belangrijk dat elke studiekiezer op de juiste plek terecht komt. Om je te helpen bij het maken van je studiekeuze, biedt de universiteit activiteiten aan om Maastricht University te leren kennen.
Op de website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/scholierenactiviteiten vind je een overzicht van alle studiekeuzeactiviteiten die door UM worden aangeboden. Naast het bezoeken van de open dag (zaterdag 25 november 2017) en/of een Experience Day kun je bijvoorbeeld ook gaan speeddaten met studenten van een bepaalde opleiding. Tijdens de speeddate krijg je de mogelijkheid om al je vragen te stellen over de opleiding, het studentenleven, de overstap van het vo naar het wo enz. Na afloop heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een interactieve rondleiding langs een aantal UM faculteiten en UM faciliteiten. De datums van de speeddatesessies vind je op bovengenoemde website.
Tevens is er op donderdag 26 oktober een informatieavond voor ouders (van leerlingen uit vwo 5 en 6). Deze informatieavond is bedoeld om ouders kennis te laten maken met Maastricht University. Onderwerpen die aan bod komen zijn het Probleemgestuurd Onderwijs, studiesucces, studiekeuzecheck, selectieprocedure, enz. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via bovengenoemde website.
Kritisch denken, argumenteren, beredeneren. Drie voorbeelden van academische vaardigheden die je nu in de klas ook al gebruikt, maar die je straks, als je gaat studeren, dagelijks gebruikt tijdens een onderwijsgroep en practicum. Als je je academische vaardigheden nu al wat meer wilt trainen, zodat je straks als je aan je bacheloropleiding begint, beter beslagen ten ijs komt, dan zou je deel kunnen nemen aan de Pre-Academic Experience.
Ook als je specifiek in een bepaalde opleiding bent geïnteresseerd kun je informatiebijeenkomsten bijwonen. Bijvoorbeeld BizzSchool. Gedurende vier avonden vertellen studenten International Business en/of Economics and Business Economics op een informele en interactieve manier over de opleiding die zij volgen, het contact met bedrijven, het semester in het buitenland en ook over de carrièreperspectieven. Naast BizzSchool zijn er meer informatiebijeenkomsten m.b.t. een bepaalde opleiding.
Naast bovengenoemde activiteiten vind je op de website nog veel meer interessante studiekeuzeactiviteiten. Mocht je interesse hebben in één of meerdere activiteiten, vraag dan tijdig bij de decaan vrijstelling van lessen aan voor deelname aan een studiekeuzeactiviteit.
- Het is verstandig op tijd te kijken naar de financiële gevolgen van studeren. Om van alle informatie te voorzien, organiseert de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een webinar op donderdag 5 oktober om 19.30 uur. Een webinar is een voorlichting die je thuis achter de computer kunt bekijken. In de uitzending van ongeveer drie kwartier krijg je alle informatie over de (toekomstige) studiefinanciering. Tijdens de uitzending heeft u gelegenheid vragen te stellen aan medewerkers van DUO. Voor dit webinar hoef je niets op de computer te installeren. Alleen inschrijven met een e-mailadres is voldoende.
Als je alles wilt weten over de studiefinanciering, schrijf je dan hier in voor het webinar.
Mocht de bovenstaande link niet werken, kopieer dan de volgende link en plak deze in de browser: https://duo.nl/webinar.
- Zondag 8 oktober 2017 is een Science Festival op de TU/e campus. Het festival maakt deel uit van het Weekend van de Wetenschap. Het vindt plaats op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven en duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt je laten inspireren door de wereld van de wetenschap en technologie. Meer informatie vind je hier.
- Op woensdag 22 november 2017 is bij de RWTH Aachen een informatiedag voor studiekiezers uit Zuid-Limburg.
Naast informatie over het studeren aan de RWTH Aachen, ligt de nadruk ook op de taal die belangrijk is als je gaat studeren in Duitsland. Tijdens deze informatiedag kun je een taaltest maken.
Je hoeft je voor deze dag niet aan te melden. Het dagprogramma vind je hier: http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor-dem-Studium/Schnupperangebote-Infotage/~khts/Info-Tag-fuer-Studienbewerberinnen-und-S/
Heb je interesse in deze informatiedag? Vergeet dan niet het formulier “vrijstelling van lessen” bij de decaan in te leveren.
- Jij twijfelt nog tussen de FH en de RWTH of bent nog niet zeker van jouw studiekeuze? Dan noteer de volgende datums alvast in jouw agenda:
RWTH Aachen University: Beratungstage
30.01.2018: Tag der Ingenieurwissenschaften
31.01.2018: Tag der Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik, Geowissenschaften und Medizin
01.02.2018: Tag der Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
FH Aachen University of Applied Sciences
03.02.2018: Hochschul-Informationstag (HIT)
Meer informatie en het dagprogramma vind je hier.
- Vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2017 is in het Beursgebouw in Eindhoven de Onderwijsbeurs Zuid. Ruim 100 (onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland kunnen jou helpen bij het vinden van de juiste studie. Onderwijsbeurs Zuid biedt een groot overzicht van opleidingen op zowel mbo, hbo als wo niveau. Naast de vele scholen en opleidingen zijn er ook (leerwerk)bedrijven uit verschillende branches. Zij kunnen je precies vertellen welke studie je moet volgen voor een bepaald beroep of hoe het is om na je studie binnen die branche aan het werk te gaan. Voor meer informatie en aanmelden zie de website: https://www.onderwijsbeurszuid.nl/
Vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2017 is in de Jaarbeurs Utrecht de BuitenlandBeurs. De BuitenlandBeurs is hét evenement in Nederland op het gebied van studies, stages, vrijwilligerswerk, high school years, werk en taalcursussen in het buitenland. Droom jij over een studie, stage, tussenjaar of (vrijwilligers)werk in het buitenland? En wil je daar meer informatie over ontvangen? Op de beurs vind je ruim 110 toonaangevende organisaties en onderwijsinstellingen van over de hele wereld die je kunnen helpen met het waarmaken van je droom. Daarnaast zijn er informatieve lezingen over uiteenlopende onderwerpen en ervaringsverhalen van studenten.
Breng een bezoek aan de BuitenlandBeurs, maak kennis en laat je inspireren. Voor meer informatie en aanmelden zie de website: https://www.buitenlandbeurs.nl/
- De open dag van de faculteit Aerospace Engineering vindt op 20 en 23 oktober 2017 plaats. Aanmelden voor de open dag: http://mijnlinkmet.tudelft.nl
Als student Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek experimenteer je onder meer met aerodynamica in windtunnels, bereken je satellietbanen, test je materialen in laboratoria en ontwerp je bijvoorbeeld een revolutionaire helikopter. Meer informatie over de opleiding vind je hier: www.lr.tudelft.nl
Scholieren kunnen ook online kennismaken met de opleiding. Er wordt een gratis online introductiecursus aangeboden, de mini-MOOC Introduction to Aeronautical Engineering. Scholieren maken in drie uur via korte colleges en oefeningen kennis met het lesmateriaal uit het eerste jaar. De cursus kun je het hele jaar volgen en is te vinden op www.lr.tudelft.nl/minimooc
- Zuyderland Medisch Centrum, afdeling zorgopleidingen organiseert dit schooljaar weer carrouselweken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs om hen kennis te laten maken met beroepen in de gezondheidszorg.
De tweedaagse stage bestaat uit een stage bij de verpleegafdeling en het meelopen met een student verpleegkunde. Deze twee dagen zijn met name bedoeld om kennis te maken met de beroepen in de zorg. De geïnteresseerde leerlingen worden geplaatst op een verpleegafdeling en begeleid door een vierdejaarsstudent. Van daaruit kunnen de leerlingen ook kennis maken met andere beroepen, zoals voedingsassistente of fysiotherapeut. Als een leerling een specifieke vraag heeft met betrekking tot zijn toekomstige beroepskeuze, kan dit ook aangegeven worden (bijvoorbeeld een bepaalde afdeling zien of meelopen met een medewerker met een bepaalde functie).
De carrouselweken zijn:
week 43 2017 op locatie Sittard: ma-do of woe-do
week 45 2017  op locatie Heerlen: ma-di of woe-vrij
week 4 2018  op locatie Heerlen en Sittard
week 13 2018 op locatie Heerlen
week 16 2018 op locatie Heerlen en Sittard

Momenteel kunnen leerlingen zich voor de stage in week 43 en 45 opgeven. Geïnteresseerde leerlingen mogen zich bij de decaan in lokaal C209 melden. Het is belangrijk om te weten dat er een maximum aantal deelnemers zich kunnen aanmelden. Vol=vol. Mocht een leerling niet geplaatst kunnen worden, dan zijn in week 4, 13 en 16 ook weer mogelijkheden.
Leerlingen kunnen zich tot uiterlijk donderdag 7 september 2017 aanmelden.
- Dit schooljaar daagt de TU/e scholieren uit vwo 5 en vwo 6 uit om een technologie te analyseren en te voorspellen hoe mensen deze in 2030 gaan gebruiken. Hierbij worden de leerlingen begeleid door TU/e-studenten. De Innovation Challenge is niet alleen geschikt voor scholieren met het profiel N&T, maar voor alle scholieren met wiskunde B in hun eindexamenpakket. Naast een technische analyse worden ze ook aangespoord om een maatschappelijke analyse te maken waarin economische, juridische en gebruikstechnische aspecten aan bod komen. De leerlingen kunnen zich individueel, maar ook in groepen van maximaal vier personen inschrijven via de website: www.tue.nl/innovationchallenge. Dit kan tot uiterlijk 13 september 2017.© Sint-Janscollege 2015.