MR


Op deze pagina vindt u informatie over en van de Medezeggenschapsraad (MR) op Sint-Jan.

Algemene informatie
De medezeggenschapsraad regelt de inspraak van ouders, leerlingen en personeel op onze school. Deze inspraak ligt vast in de Wet Medezeggenschap voor Scholen. De raad is bevoegd alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken.
In deze raad hebben twaalf leden zitting. Zes leden worden gekozen door het personeel, drie leden door de leerlingen en drie leden door hun ouders/verzorgers. Bij te weinig kandidaten bij de leerlingen, mogen de ouders de plaatsen innemen (en andersom).
De raad vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders/leerlingen en personeelsleden zijn bij de bijeenkomsten hartelijk welkom als toehoorder.

Vergaderschema

* Vergaderschema MR Plenair

 • 22 oktober 2019
 • 17 december 2019
 • 24 maart 2020
 • 26 mei 2020
 • 7 juli 2020

* Vergaderschema MR-p

 • 27 augustus 2019
 • 17 september 2019
 • 29 oktober 2019
 • 19 november MR-Dag
 • 21 januari 2020
 • 3 maart 2020
 • 7 april 2020
 • 2 juni 2020

Leden MR
In de MR zijn gekozen:

voor de geleding onderwijzend personeel:
- de heer E. Tillie (voorzitter)
- de heer N. Smeets
- mevrouw E. Frenzel
- de heer R. Frings
- de heer M. Janssen
- de heer K. Slapak

voor de geleding ouders:
- mevrouw J. Vernooy
- de heer M. van Til
- de heer C. Pijl

voor de geleding leerlingen:
- Bas Coppus
- Charlotte Vaasen
- Roderick Vaasen

De MR is te bereiken onder mr@sintjan-lvo.nl of via de administratie van Sint-Jan. Brieven gericht aan de secretaris van de MR of aan één of meerdere geledingen van de MR worden door de administratie doorgegeven aan de geadresseerde.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2012-2013
Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2016-2017
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2018-2019© Sint-Janscollege 2015.