presentatie infoavonden 2017


Tijdens de infoavonden is een hand-out aan de ouders/verzorgers gegeven. Deze hand-out vindt u hier© Sint-Janscollege 2015.