aannamebeleid Sint-Jan


Een leerling met een advies mavo/havo of hoger wordt in principe toegelaten tot het Sint-Janscollege.

Een leerling kan worden afgewezen als:
-   het advies van de basisschool lager is dan mavo/havo;
-   de ouders/verzorgers het niet eens zijn met de geloofs-/onderwijsvisie;
-   aantoonbaar geen passend onderwijs aan de leerling kan worden geboden;
-   de groepen/klassen vol zijn; de maximale groepsgrootte is 32 leerlingen.        © Sint-Janscollege 2015.