Internationalisering


Internationalisering: visie en doelstelling

Het belang van internationalisering voor leerlingen en medewerkers:
- Toenemende globalisering en de integratie binnen Europa door het wegvallen van de grenzen zorgen ervoor dat de internationale context voor de leerlingen steeds belangrijker wordt.
- Inzicht en respect voor andere culturen en de bereidheid van elkaar te leren, inclusief het terugdringen van vooroordelen ten aanzien van andere culturen zijn belangrijke vaardigheden om goed te kunnen functioneren in deze internationale context.  

De school heeft een verplichting om leerlingen hierop voor te bereiden en dus ook om de medewerkers te scholen om dit te realiseren.

In het schoolplan 2014-2017 van Sint-Jan is de volgende passage opgenomen over internationalisering:

Na de opstart van TTO als onderdeel van internationalisering heeft in eerste instantie de nadruk gelegen op vooral TTO. Na het behalen van het TTO juniorcertificaat dient de komende jaren de aandacht naast het behalen van de certificering TTO-school vooral te liggen bij de verdere uitbouw van internationalisering. Sint-Jan zal een duidelijke plaats gaan innemen in de Euregio, waarbij de Duitse en Franse taal ook een centrale plek dienen te krijgen. Studeren en werken in de Euregio zal voor onze leerlingen een normale zaak moeten kunnen zijn. Naast het uitbreiden van de contacten met bestaande scholen (Burggymnasium in Essen, Betty Reis Gesamtschule en Collège St. Marie in Fougères) zullen ook binnen en buiten Europa contacten worden gelegd. De wereld stopt niet bij een grens, tegenwoordig al helemaal niet meer. De leerlingen moeten leren van internationale contacten, van andere talen en culturen. Op deze manier willen we bereiken dat onze leerlingen wereldburgers worden.”

Missie en visie:
 

  • Internationalisering is een wezenlijk onderdeel van het schoolbeleid.
  • Internationaliseren als middel binnen onze school draagt, naast de taalontwikkeling en taalvaardigheden, bij aan de brede vorming en ontwikkeling die we voor staan. De culturele vorming levert een verrijking voor onze leerlingen, die leven in een multiculturele samenleving binnen Nederland, Europa en daar buiten. Het past daarom goed in onze missie als school.

Concrete doelstellingen:

  • Het streven is dat alle leerlingen van Sint-Jan minimaal één keer in hun schoolloopbaan te maken hebben gehad met internationalisering. 
  • Het streven is om op zowel op havo als vwo internationaliseringsactiviteiten aan te bieden, echter niet noodzakelijkerwijs in dezelfde vorm.   

European Ambassador School 

Image titleSint-Jan is een European Ambassador School. Dit houdt in dat leerlingen op Sint-Jan door de leerjaren heen meedoen aan activiteiten op het gebied van Europa, de Europese Unie, burgerschap en (internationale) politiek. In het kader van EPAS zijn er al vele Europese projectdagen geweest, inclusief een bezoek aan het Europees Parlement te Straatsburg (in het kader van EUROSCOLA) en meerdere bezoeken aan het Europees Parlement in Brussel.Internationale contacten:


In het schooljaar 2017-2018 heeft het Sint-Janscollege uitwisselingen/contacten met scholen in:
-    China
-    Servië
-    India
-    Duitsland
-    Frankrijk
-    België
-    Polen
-    Roemenië
-    Italië

Activiteiten schooljaren 2018-2020:

-    Uitwisseling Duitsland
-    Uitwisseling Roemenië
     Van 6 tot en met 10 mei 2019 bezoeken vijf leerlingen van Sint-Jan Roemenië. 
     Foto's en een verslag kun je hier zien en lezen.       
© Sint-Janscollege 2015.