nieuwe ontwikkelingen


Nieuwe ontwikkelingen vanaf schooljaar 2014-2015

De slogan 'Sint-Jan leeft' is niet voor niets gekozen. Deze heeft niet alleen betrekking op de vele buitenlesactiviteiten die er zijn, maar ook op het onderwijs. Waar de
afgelopen jaren veel nadruk heeft gelegen op ICT en TTO (en dat blijven we doen) komen er vanuit de docenten steeds weer nieuwe ideeën.

Vanaf 2014-2015 zijn we daardoor gestart met:
- KWT en blokrooster in de brugklas (2017-2018)
- Opeduca (2014-2015)
- Masterclasses (2014-2015)
- Inventorium (2014-2015)

KWT en blokrooster in de brugklas
In het schooljaar 2017-2018 wordt in de brugklas gestart met een blokrooster. Dit houdt in dat leerlingen de lessen volgen gedurende een aaneengesloten lesrooster. Daarnaast volgen alle leerlingen in het kader van KWT (keuzewerktijd) (verplichte) steunlessen en/of (deels vrijwillige) verrijkingslessen.

Opeduca
In 2014 introduceerde het Sint-Janscollege het Opeduca concept. Dat gebeurde binnen de grenzen van het vak Mens en Natuur.
De eerste klassen waren de tweetalige brugklassen. Leerlingen van die klassen bouwden een virtuele kolonie op de planeet Mars. Er werd onderzoek gedaan naar hoofdthema’s van het Opeduca concept namelijk duurzaamheid in voeding, water, energie en bouwen.
Het Opeduca concept legt een sterke nadruk op kennisontwikkeling via onderzoekend leren, entrepreneurschap, internationale contacten en het openen van scholen naar expertise in de omgeving van die scholen.

Masterclasses
In het schooljaar 2014-2015 zijn op Sint-Jan voor het eerst masterclasses gehouden.
Het aanbieden van masterclasses was een van de ideeën van de denktank onderwijs die in het schooljaar 2013-2014 actief was.
In dat schooljaar zijn drie keer masterclasses gehouden. Het ging daarbij elke keer over onderwerpen die in de gewone lessen niet echt aan de orde komen, zoals Shakespeare, Frankenstein en Illusies
Een masterclass is een samenhangende reeks van zes bijeenkomsten van elk een uur. Leerlingen konden er vrijwillig aan deelnemen. De bijeenkomsten zijn na
schooltijd. In het schooljaar 2014-2015 is gekozen voor ’s woensdags van 16.00 tot 17.00 uur. Er werd dan samen gesproken over het onderwerp. Dat samen spreken
heeft allerlei vormen aangenomen zoals hoorcolleges, werkcolleges, workshops, en ontmoetingen met gastsprekers. Allerlei werkvormen kwamen zo aan de orde. Dat betekende dat de groep relatief klein moest zijn. Er konden dan ook maar ongeveer 20 leerlingen per class deelnemen.
In het schooljaar 2015-2016 zijn er in principe, anders dan het afgelopen jaar, tweesoorten masterclasses: verplichte voor vwo-5 TTO en vrijwillige voor havo-4, vwo-4 en vwo-5.
De verplichte masterclasses voor vwo-5 TTO 2015-2016 worden in principe gegeven door de groep docenten die vorig jaar al de masterclasses voor zijn rekening nam.
De thema’s zijn gelijk aan die van dit jaar. Het gaat dus over Shakespeare, Frankenstein en Illusies. Deze classes worden in het Engels gegeven en er wordt aansluiting
gezocht bij het IB (international baccalaureate) programma. De leerlingen van vwo-5 TTO moeten twee van de drie Engelstalige masterclasses naar eigen keuze volgen
Het staat hen vrij om daarnaast vrijwillig ook nog Nederlandstalige masterclasses te volgen
De vrijwillige masterclasses voor leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo-5 moeten nog ontwikkeld worden. In elk geval gaat de groep die vorig jaar masterclasses gaf een
aantal nieuwe classes opzetten. De voorlopige onderwerpen daarbij zijn Utopia: droom of nachtmerrie? en Trends, vroeger en nu. Verder hebben nogal wat collega’s
in de loop van 2014-2015 aangegeven masterclasses (mee) te willen organiseren.
De masterclasses worden afgesloten met een cijfer en vwo-5 leerlingen mogen het gemiddelde cijfer van twee masterclasses opnemen als cijfer voor het profielwerkstuk.

Inventorium
Het Inventorium is een innovatieve ruimte op Sint-Jan die geopend is in januari 2015.
De wereld is constant in beweging. Ook het onderwijs op Sint-Janscollege staat niet stil. We willen onze leerlingen en docenten laten kennismaken en laten werken met
de nieuwste innovatieve onderwijskundige ontwikkelingen.  De ruimte is elke namiddag geopend tot 16.30 uur. Docenten kunnen deze ruimte reserveren voor hun lessen en leerlingen kunnen hier bijv. ook na schooltijd terecht.
De Inventorium is verdeeld in 4 ruimten:
1. education & design; hier staat een aantal vaste pc’s en kan middels mobiel meubilair in verschillende settings worden gewerkt.
2. werkplaats; een lasersnijder, twee 3D printers, een grote werktafel en gereedschappen zijn te vinden in deze ruimte.
3. audio- en visuele ruimte; monteren en opnemen van audio-en/of visueel materiaal kan plaatsvinden m.b.v. een green screen, microfoon, headset, foto- en filmcamera, mengpaneel enz.
4.presentatie-/vergaderruimte; een klein podium, beamer en mobiel meubilair maakt van deze ruimte een flexibele plek waar colleges, presentaties, voorstellingen en workshops gegeven / gevolgd kunnen worden.
Meer info:
www.inventorium.nl   of: https://www.facebook.com/inventorium.nl


© Sint-Janscollege 2015.