Nieuwsberichten

Aanvulling papieren schoolgids

Geplaatst op 31 augustus 2015

Op pagina 6 in de papieren schoolgids staat bij coördinatoren onderwijs bij coördinator onderwijsontwikkeling ...


Mededelingen nieuwe schooljaar (aanvulling)

Geplaatst op 31 augustus 2015

- zorgt u ervoor dat de school beschikt over een mailadres dat u regelmatig gebruikt: wij communiceren vooral via mail en daarnaast ook via de website.

- de betaling van de ouderbijdrage kan gebeuren op rekeningnummer NL22 RABO 0172 4534 37 t.n.v. LVO Parkstad te Hoensbroek. U dient bij betaling de naam en achternaam van de leerling te vermelden en tevens (indien van toepassing) TTO of versterkt Engels.
De bedragen van de ouderbijdragen:
- algemene (vrijwillige) ouderbijdrage: € 100,00 (geldt voor alle ouders)
Daar bovenop is de ouderbijdrage voor:
- TweeTalig Onderwijs (TTO): € 375,00
- versterkt Engels: € 95,00


Nieuwe rector Sint-Janscollege

Geplaatst op 26 augustus 2015

Met ingang van dit schooljaar heeft Sint-Jan een nieuwe rector. Het is Frans Erfkemper, die in het verleden al 23 jaar op Sint-Jan werkzaam is geweest....
© Sint-Janscollege 2015.