Nieuwsberichten

Update Coronavirus maandag 23 maart 22.30u

Geplaatst op 23 maart 2020

BETREFT: ANNULERING SCHOOLEXAMENS

Zojuist is er een bericht uitgegaan naar alle ouders, verzorgers en leerlingen met betrekking tot de schoolexamens. Hier kunt u de brief raadplegen.  


Sint-Jan leert (op afstand)

Geplaatst op 22 maart 2020

Met deze infographic maken we het 'leren op afstand' overzichtelijk voor de leerlingen. 


Update Coronavirus vrijdag 20 maart 14.00u

Geplaatst op 20 maart 2020

Zojuist is er een brief uitgegaan naar ouders, verzorgers en leerlingen. Deze brief kunt u hieronder raadplegen:

brief ouders 20 maart


Update Coronavirus donderdag 19 maart 18.30u

Geplaatst op 19 maart 2020

Vanmiddag is er een brief uitgegaan naar ouders, verzorgers en examenkandidaten over de richtlijnen met betrekking tot de afname van de (mondelinge) schoolexamens en herkansingen. Hieronder kunt u beide brieven raadplegen:


Update Coronavirus woensdag 18 maart 15.30u

Geplaatst op 18 maart 2020

Vanmiddag is er een brief uitgegaan naar ouders, verzorgers, leerlingen en personeelsleden. Hieronder kunt u de verschillende documenten raadplegen:


Afname schoolexamens 

Geplaatst op 17 maart 2020

17 maart 2020

Vanmiddag hebben het ministerie van onderwijs en het College van Toetsen en Examens (CvTE), na overleg met het LAKS en het RIVM, besloten dat scholen met onmiddellijke ingang toch (mondelinge) schoolexamens en herkansingen mogen afnemen zodat het centraal examen in mei doorgang kan vinden, tenzij de situatie in Nederland dan dusdanig verslechterd is dat dit niet mogelijk blijkt te zijn.

Het Sint-Janscollege heeft besloten om de rest van deze week niet te gebruiken om schoolexamens af te nemen, maar om pas vanaf aanstaande maandag, 23 maart, weer te starten met de afname van schoolexamens en herkansingen. Hierdoor hebben leerlingen hernieuwd voldoende tijd om zich goed voor te bereiden op hun schoolexamens. 


Update Coronavirus dinsdag 17 maart 14.30u

Geplaatst op 16 maart 2020

We hebben u eergisteravond laat geïnformeerd over het feit dat wij, wegens de verspreiding van het Coronavirus, tijdelijk geen lessen kunnen aanbieden op school. Het ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat scholen sowieso gesloten zijn tot 6 april 2020. Middels deze brief willen we u en uw kind in elk geval informeren over de wijze waarop we ons onderwijs de komende drie weken vorm proberen te geven. 


Update Coronavirus zondag 15 maart 21.30u

Geplaatst op 15 maart 2020

Via deze link kunt u de brief bekijken die zojuist naar ouders, verzorgers, leerlingen en personeelsleden is uitgegaan. 


Update Coronavirus zondag 15 maart 15.00u

Geplaatst op 14 maart 2020

Via deze link kunt u de brief ten aanzien van het Coronavirus en de implicaties op het onderwijsprogramma bekijken die op zondagmiddag is verstuurd naar alle ouders, verzorgers, leerlingen en personeelsleden. 


Update Coronavirus zondag 15 maart 19.00u

Geplaatst op 14 maart 2020

Zoals velen van u hebben ook wij net kennis genomen van het feit dat de scholen in Nederland met onmiddellijke ingang hun deuren sluiten. 

Als gevolg hiervan zal de proefwerkweek die morgen zou starten geen doorgang vinden. We zullen de komende dagen bekijken op welk moment we deze proefwerkweek gaan inhalen. We informeren u hierover vanavond nog uitvoeriger. 

Ook zullen we, hopelijk vanavond nog, duidelijkheid krijgen wat er de komende weken van onze examenkandidaten verwacht mag worden. 

Wij zullen onze (examen)leerlingen en hun ouders zo spoedig mogelijk informeren over de wijze waarop wij de komende weken onderwijs en examens zullen aanbieden. We vragen, in afwachting van een uitvoerigere reactie, om uw geduld en begrip.

Bij voorbaat dank.
© Sint-Janscollege 2015.