Nieuws

Mededelingen einde schooljaar

Geplaatst op 7 juli 2017

Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli:
inleveren boeken, klik hier voor de tijden van jouw klas
Woensdag 12 juli:
19.00 uur: diplomauitreiking havo 5: H5A, H5B en H5C 
20.30 uur: diplomauitreiking havo 5: H5D en H5E
19.00 uur: certificatenuitreiking H3A Anglia-examen
Donderdag 13 juli:
08.30-10.00 uur: inzage proefwerken van de proefwerkweek (uitsluitend voor leerlingen)
19.00 uur: diplomauitreiking vwo 6: V6A en V6C
20.30 uur: diplomauitreiking vwo 6: V6B en V6D
Vrijdag 14 juli:
09.00 uur: rapportuitreiking klas 3 en hoger
09.45 uur: rapportuitreiking klas 1 en 2
De lokalen staan vermeld op de schermen.© Sint-Janscollege 2015.