Nieuws

Coronavirus 

Geplaatst op 28 februari 2020

De laatste ontwikkelingen rondom (de verspreiding van) het coronavirus maakt dat we u, voordat onze lessen beginnen, willen informeren over de wijze waarop we hiermee omgaan. Klik hier voor meer informatie. 


Geachte ouders, beste leerlingen,

Aanstaande maandag starten onze lessen weer. De laatste ontwikkelingen rondom (de verspreiding van) het coronavirus maakt dat we u, voordat onze lessen beginnen, willen informeren over de wijze waarop we hiermee omgaan.

Algemeen

Het Sint-Janscollege volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de regionale GGD (Limburg-Zuid) en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens het RIVM hoeven we momenteel niet anders te handelen dan bij een gewone griep. Belangrijk is dat er bij de leerling op school meer aandacht is voor de hygiëne. De handen zijn bij diverse virusbesmettingen de belangrijkste bron: handen dienen regelmatig gewassen te worden met zeep en onder stromend water. Het advies is om bij niezen/hoesten dit in de binnenkant van de elleboog te doen en niet in de handen.

Leerlingen die wonen in een gebied waar het coronavirus is vastgesteld (bijvoorbeeld in Duitsland) kunnen gewoon naar school komen. Krijgen zij gezondheidsklachten, dan melden zij zich telefonisch bij de eigen huisarts. We adviseren hen om het advies van de Duitse GGD van Kreis Heinsberg te volgen.

Terug van vakantie

Leerlingen die terugkomen uit gebieden waar het coronavirus is vastgesteld kunnen, als er geen gezondheidsklachten zijn, gewoon naar school komen. Ontwikkelen zich binnen twee weken gezondheidsklachten (koorts in combinatie met luchtwegklachten, hoesten), dan kunnen zij zich telefonisch bij de eigen huisarts melden.

Excursies en uitwisselingen

Eventueel geplande excursies en uitwisselingen naar de zogenaamde brandhaarden van het coronavirus, kunnen afgelast worden of er zal een andere locatie gekozen worden. Wij informeren u dan tijdig over de gevolgen van een annulering of reiswijziging.

We hebben, op LVO-niveau, frequent contact met het RIVM en de regionale GGD. Mocht de situatie veranderen en zouden er andere maatregelen nodig zijn dan informeren we u hierover per omgaande.

Met vriendelijke groet,

De directie


© Sint-Janscollege 2015.