Nieuws

Filmpje - Welkom terug op Sint Jan!

Geplaatst op 1 juni 2020Protocol voor de opstart van onderwijs ons vanaf 2 juni 2020

Anderhalve meter

In de hele samenleving dus ook op school vragen we je om anderhalve meter afstand te houden van medeleerlingen en docenten. De lokalen zijn zo ingericht dat je altijd op anderhalve meter afstand zit van andere leerlingen en je docent en ook de gangen en andere ruimtes in het gebouw zijn voorzien van markeringen waardoor het mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden van elkaar.


Catering

De catering op school is de komende weken gesloten. Je kunt dus geen broodjes, gezonde snacks of drank kopen. Daarnaast is pauzeren in overblijfruimtes niet toegestaan. Ook het bijvullen van waterflesjes in de overblijfruimte of op toiletten is niet toegestaan. Neem dus je eigen brood en drank mee zodat je dit tijdens de pauze in een lokaal kunt nuttigen.


Check5

De studiebegeleiding van Check5 start op dinsdag 2 juni ook weer. Meer informatie tref je aan via de website van Check5


Fietsenstalling

Wanneer je met de fiets naar school komt vragen we je om je fiets in de dichtstbijzijnde fietsenstalling te plaatsen en direct naar je lokaal te gaan. Kom je met de scooter dan plaats je deze, zoals gewoonlijk, in de scooterstalling.

’s Morgens zijn de ingangen aan de Patersweg en de Amstenraderweg geopend.


Garderobe

Wanneer je naar school komt dan vragen we je om je jas op te hangen op de kapstok buiten het lokaal. We willen voorkomen dat er onnodig kledingstukken over stoelen in lokalen hangen.


Groene sticker

De tafeltjes in de lokalen die door leerlingen gebruikt mogen worden om aan te zitten zijn voorzien van een groene sticker. Ga dus alleen aan een tafel zitten met een groene sticker. Laat de sticker alsjeblieft op de tafel zitten.

Op de vloer is ook een markering aangebracht, hier kun je zien waar het tafeltje dient te blijven staan.


Gymlessen

Ook de gymlessen zullen weer opgestart worden. Sporten mag echter nog niet in de gymzalen. We vragen je dus, wanneer LO op je rooster staat om je gymspullen mee te nemen en je voor te bereiden op een buitenles. Omkleden voor de gymlessen zal, om voldoende afstand te houden, plaatsvinden in de gymzalen zelf.

Bij extreem slecht weer zullen de gymlessen natuurlijk komen te vervallen.


Hygiëne

In alle lokalen is ontsmettingsmiddel aanwezig. Elke keer als jij of een docent een lokaal binnenkomt en verlaat dien je jouw handen te ontsmetten met het aanwezige ontsmettingsmiddel.

Verder zijn er in elk lokaal papieren handdoekjes en reinigingsmiddel aanwezig waarmee leerlingen voor en na de les hun tafel moeten reinigen.

We raden je verder aan om zelf ook hygiënische handgel mee te nemen naar school waarmee je, daar waar nodig, jouw handen extra kunnen ontsmetten.


Ingangen

We vragen je om tijdens de komende weken gebruik te maken van onderstaande in- en uitgangen.

 • Heb je les in de A-vleugel of in B100-lokalen dan kom je het gebouw binnen via de overblijfruimte bovenbouw. Aan het einde van je lesdag verlaat je het gebouw via de uitgang aan het einde van de A000-gang (bij lokaal A013).
 • Het je les in de C-vleugel dan kom je het gebouw binnen via de overblijfruimte onderbouw (trap bij het muzieklokaal) of de ingang bij C116. Aan het einde van de lesdag verlaat je het gebouw via de uitgang bij lokaal C116.


Klachten

Heb je een of meer van onderstaande klachten dan vragen we je om je ’s morgens ziek te laten melden door je ouders en niet naar school te komen.

 • (neus)verkoudheidsklachten,
 • hoesten,
 • klachten aan luchtwegen,
 • koorts.


Kluisjes

Het is voorlopig niet toegestaan om gebruik te maken van je kluisje. Je kunt van dinsdag 2 juni t/m donderdag 4 juni eenmalig je kluisje leegmaken maar daarna mag het niet meer gebruikt worden.


KWT

Vanaf maandag 8 juni zullen we weer starten met KWT-vak. Je kunt alleen deelnemen aan KWT op het dagdeel dat je op school bent. Voor deelname aan KWT moet je vooraf inschrijven. Er is een maximum van 8 leerlingen bij elk KWT-vakuur.

KWT-stil en KWT-extra zullen voorlopig niet worden aangeboden.


Lesrooster

Doordat we niet gelijktijdig alle leerlingen op school kunnen ontvangen hebben we elke klas in drieën moeten delen. Hierdoor volg je afwisselend een dagdeel lessen op school en twee dagdelen lessen thuis op afstand. De lessen vinden zoveel mogelijk volgens rooster plaats. Het actuele rooster tref je aan in je agenda in Somtoday.


Lessen

Aangezien we alle klassen hebben moeten opdelen in drie groepen zul je telkens een dagdeel op school les volgen en twee dagdelen thuis, op afstand, onderwijs volgen. We hebben voor deze oplossing gekozen zodat leerlingen geen middagpauze op school door hoeven te brengen en vaker dan eens in de drie dagen naar school kunnen komen. Wanneer je thuis bent kun je veel lessen online bijwonen. Veel docenten zullen hun lessen ‘realtime’ streamen via Teams waardoor je van thuis uit gewoon de les kunt volgen. Daar waar docenten er voor kiezen om de les niet te streamen zal de docent je voorzien van lesinhoud en opdrachten via bijvoorbeeld Som en/of Its Learning. Het is niet mogelijk om van groep te ruilen of aan te sluiten bij een andere groep, zelfs als die anders groep klein is.


Lestijden

In verband met de beperkende maatregelen hebben we de lestijden aangepast. Dit om te voorkomen dat leerlingen in grote groepen samen (moeten) komen in gangen of andere delen van het gebouw:

De lestijden zijn vanaf 2 juni tot en met 10 juli als volgt:

 • 1e uur:             08.30 - 09.20 uur
 • 2e uur:             09.20 - 10.10 uur
 • Pauze:            10.10 – 10.20 uur (pauze in het lokaal)
 • 3e uur:             10.20 - 11.10 uur
 • 4e uur:             11.10- 12.00 uur


 • 5e uur:             12.45 - 13.35 uur
 • 6e uur:             13.35 - 14.25 uur
 • Pauze             14.25 - 14.35 uur (pauze in het lokaal)
 • 7e uur:             14.35 - 15.25 uur
 • 8e  uur:             15.25 - 16.15 uur

Lokalen

Om onnodige verplaatsingen van leerlingen te voorkomen zul je, vooral wanneer je in de onderbouw zit, zien dat je in veel gevallen in hetzelfde lokaal les hebt en dat docenten van lokaal moeten ruilen. In de bovenbouw is dat, in verband met de verschillende clusters, niet mogelijk. Bovenbouwleerlingen zullen dus van lokaal moeten ruilen. We vragen je wel om bij het wisselen van lokalen de looproutes aan te houden, zoveel mogelijk rechts te lopen in gangen en ook dan te denken aan het houden van anderhalve meter afstand..

Verder de vraag of de eerste leerling die een lokaal binnenkomt in het gemarkeerde bankje zo ver mogelijk van de deur kan gaan zitten, de volgende in het bankje dat op één na zo ver mogelijk van de deur staat enzovoorts. Hierdoor houden we ook voldoende afstand ten opzichte van leerlingen die als laatste een lokaal binnenkomen.


Looproutes

Er zullen in het gebouw duidelijke belijningen zijn aangebracht die looproutes markeren. We vragen je vriendelijk om in gangen die in beide richtingen te gebruiken zijn altijd zoveel mogelijk rechts te houden en om afstand te bewaren. Grote delen van het gebouw (zoals gangen en trappenhuizen) zullen de komende weken uit ‘eenrichtingsverkeer’ bestaan. We vragen iedereen dringend om zich aan de voorgeschreven routes te houden.


Mentoruur

Op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 juni zullen we in alle klassen starten met mentorbijeenkomsten. Doordat klassen zijn opgedeeld in drie groepen zal elke mentor dus 3 groepjes met leerlingen uit zijn mentorklas kunnen zien. Je krijgt van ons een overzicht op welk moment je op 2, 3 of 4 juni, met een deel van je klasgenoten, op school moet zijn hiervoor. De mentorbijeenkomst duurt maximaal 75 minuten. De reguliere lessen starten dus pas op vrijdag 5 juni. Tijdens het mentoruur is er aandacht voor jouw persoonlijke verhaal. Hoe heb jij de afgelopen weken ervaren? Verder is er ook tijd om samen vooruit te kijken en zal de mentor de nieuwe schoolregels en looproutes met je doornemen.


Openbaar vervoer

We vragen je om zoveel mogelijk lopend of per fiets naar school te komen. Het gebruik van het openbaar vervoer wordt in principe afgeraden. Woon je te ver van school om lopend of fietsend te komen dan kan een van je ouders je misschien halen en brengen met de auto. In het laatste geval vragen we je dan om voor school snel in en uit te stappen om zo het verkeer niet onnodig te hinderen. Vraag aan je ouders of ze dan wel de parkeer- en stopverboden aan de Amstenraderweg willen naleven.

Mocht je verder dan 8 km van school wonen en geen alternatief voor het openbaar vervoer hebben, meld dit dan bij jouw coördinator. Scholen dienen in dergelijke gevallen met het openbaar vervoer te overleggen.


Pauze

Doordat leerlingen niet in grote groepen samen kunnen komen in de overblijfruimte en het ook op de pauzeplaats moeilijk is om anderhalve meter afstand te behouden hebben we besloten om de kleine pauze te laten plaatsvinden in het lokaal.

Alle leerlingen blijven dus tijdens de ochtendpauze in het lokaal waar ze het tweede lesuur les hadden. De docent die het tweede uur les geeft zal als toezichthouder in het lokaal aanwezig blijven. Voor de middagpauze geldt dat leerlingen pauzeren in het lokaal waar ze het zesde uur les hadden. De docent die het zesde uur verzorgde blijft tijdens die pauze aanwezig als toezichthouder.


Spatschermen

Je zult zien dat er in elk lokaal een spatscherm staat op de lessenaar van de docent. Dit scherm heeft als doel om verspreiding van virusdeeltjes via de lucht te voorkomen. In de praktijk zal de docent het meeste aan het woord zijn tijdens een les. Door gebruik te maken van het spatscherm voorkomen we dat mogelijke virusdeeltjes leerlingen kunnen bereiken. Omgekeerd is ook de docent natuurlijk meer beschermd tegen mogelijke overdracht. We vragen je om het spatscherm niet aan te raken.


Toetsen

De komende weken zullen er voornamelijk lessen gegeven worden. Voor sommige vakken kunnen er ook (voor een gedeelte van de leerlingen) weer toetsen afgenomen worden.  In de week van 29 juni, de proefwerkweek, kunnen sommige vakken ook nog een proefwerk geven aan bepaalde leerlingen. Ook afname van PTA-toetsen in de bovenbouw is mogelijk; op korte termijn worden jullie hierover geïnformeerd.


Toiletten

Ook in de toiletruimtes zul je rekening moeten houden met het principe van anderhalve meter afstand. Als gevolg hiervan is het aantal leerlingen dat in een toiletruimte aanwezig kan zijn beperkt. We vragen je verder om na het toiletbezoek je handen grondig te reinigen. Probeer het bezoek aan het toilet te minimaliseren en ga dus niet als groep tijdens een pauze naar het toilet.


Tussenuur

Zit je in de bovenbouw dan kan het incidenteel voorkomen dat er een tussenuur in je lesrooster voorkomt. Heb je een tussenuur dan ga je naar de overblijfruimte onderbouw waar tafels en stoelen op anderhalve meter afstand staan. We vragen je dringend om niet met tafels en stoelen te schuiven en de anderhalve meter afstand te behouden.

Ventilatie

Om een goede doorstroming van buitenlucht te garanderen zullen voor, tijdens en na de lessen alle deuren en ramen van lokalen geopend zijn. We vragen leerlingen om niet zelfstandig ramen of deuren te sluiten.


Vragen?

Heb je vragen over de opstart van onderwijs op school dan kun je die stellen bij je eigen coördinator of teamleider.

Wisseling

Na het vierde lesuur vragen we je om het schoolterrein zo snel mogelijk te verlaten. Uiterlijk om 12.15 uur is elke leerling die ’s morgens lessen heeft gevolgd op school van het schoolterrein af.

Heb je ’s middags lessen op school dan vragen we je om vanaf 12.25 uur het schoolterrein pas op te komen.

Hierdoor voorkomen we dat de leerlingen uit de ochtendgroep de leerlingen uit de middaggroep kruisen.


Zorglokaal

Het zorglokaal is vanaf dinsdag 2 juni weer geopend. Wanneer je tijdens een lesdag ziek naar huis wil of school moet verlaten voor een (medische) afspraak dan kun je  weer terecht in het zorglokaal waar je een poortbriefje krijgt om het schoolterrein te verlaten. Om verlof aan te vragen kunnen je ouders weer gebruik maken van het absentieformulier dat terug te vinden is op de website. Je ouder(s)/verzorger(s) dienen de ziekmelding van een leerling telkens telefonisch te bevestigen. Als dit niet gebeurt wordt het gezien als een onterechte afwezigheid. 

© Sint-Janscollege 2015.