regelingen


Voor de leerlingen zijn een aantal regelingen van belang, dus ook voor u. De belangrijkste staan hieronder.

dyscalculieprotocol
dyslexieprotocol
Kijkwijzer SOP 2019-2020
leerlingstatuut 2020-2021
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
ordereglement
pedagogisch klimaat
Pestprotocol 2020-2021
protocol cameratoezicht Sint Jan
regels over het gebruik van de mobiele telefoon, e.d.  
verzuimprotocol

De toetsregelingen 2015-2016 onderbouw en bovenbouw worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 vervangen door één nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling (geactualiseerde versie, 2020-2021) kunt u hier raadplegen. 
© Sint-Janscollege 2015.