regelingen


Voor de leerlingen zijn een aantal regelingen van belang, dus ook voor u. De belangrijkste staan hieronder.

dyscalculieprotocol
dyslexieprotocol
kijkwijzer SOP
leerlingstatuut
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
ordereglement
pedagogisch klimaat
pestprotocol
protocol cameratoezicht Sint Jan
regels over het gebruik van de mobiele telefoon, e.d.

verzuimprotocol

De toetsregelingen 2015-2016 onderbouw en bovenbouw worden met ingang van het schooljaar 2019-2020 vervangen door één nieuwe regeling. Deze nieuwe regeling kunt u hier raadplegen. © Sint-Janscollege 2015.